Rosenåen består af tre afdelinger, Anemonen, Syrenen og Violen med en daglig pædagogisk leder i hver afdeling og en overordnet dagtilbudsleder. De tre afdelinger er små dagtilbud med mellem 50-70 børn afhængigt af afdeling. I en af vores afdelinger har vi et specialtilbud tilknyttet, som er en del af dagtilbuddets almene hverdag. Vi ligger fysisk adskilt, men har et tæt samarbejde afdelingerne imellem. Det er vigtigt, at alle tre afdelinger føler, at de er en del af Rosenåen, så derfor har vi refleksionsmøder på tværs, samt laver forskellige børneaktiviteter på tværs.