Violen har fire grupper, to børnehavegrupper, en vuggestuegruppe og et specialtilbud.

Violen ligger i to plan med en børnehavegruppe på hvert plan. Der lægges vægt på de sociale relationer, og der er derfor et stort samarbejde imellem de to børnehavegrupper for at sikre, at alle børn har gode venner, også på tværs af stuerne. Specialtilbuddet samarbejder ligeledes med de almene grupper for at sikre gode legerelationer samt rollemodeller til at spejle sig i. I vuggestuen lægges der stor vægt på tryghed, omsorg og nærvær for at sikre, at de mindste børn får den bedste start på institutionslivet.