Daginstitutionen Rosenåen skal først og fremmest være et rart sted for børnene at være. Et sted hvor børnene føler sig trygge og trives. Alle børn i Rosenåen har ret til at være i udvikling, forandring og inkluderet i fællesskabet.

De voksne er i børnehøjde, de har øjenkontakt. De voksne lytter til og anerkender børnenes perspektiv, og efterkommer så vidt muligt børnenes ønsker. Børnene møder nærværende voksne, der er lyttende i samspillet med børnene. Alt dette tilsammen er medvirkende til den gode stemning i Rosenåen. 

Den gode stemning er noget af det, som er særligt for Rosenåen, både voksne og børn imellem, men også børn og børn og personalet imellem. De voksne bruger deres mimik og toneleje til at skabe den gode stemning, og børnene bliver mødt af smil og glade voksne, som synes, at alle børn har værdi.

For at understøtte børnenes deltagelsesmuligheder og styrkede børnenes selvværd og tro på sig selv arbejder vi i Rosenåen med at sætte ord på børnenes ønsker/intentioner og følelser - alt sammen med inspiration fra Marte Meo og ICDP.