Anemonen har tre grupper med børn i alderen 0-6 år på samme stue. Dem kalder vi familiegrupper, og har været opdelt på den måde i over 20 år. I Anemonen ser vi mange fordele ved at være opdelt på denne måde, hvor fx de små lærer af de store, mens de store lærer at tage hensyn til de små. Det giver mulighed for børnene både at lege opad og nedad, og har man ingen søskende hjemme, giver det læring omkring det at skulle dele med nogen, der enten er større eller mindre end sig selv.