Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Forældresamarbejdet 

For at barnet skal sikres at få mulighed for at udvikle sig til livsduelige individer, er det vigtigt, at vi har et dialogbaseret samarbejde med forældrene. For at sikre dette sætter vi derfor sammen med forældrene realistiske mål for barnets fortsatte udvikling, så både forældre og personale sammen kan skabe en ramme for barnets trivsel, udvikling og læring og derved hjælpe barnet til at få succesoplevelser. Vi tilbyder som standard en opstartssamtale, en tremåneders samtale, en overgangssamtale til børnehave og en førskole-samtale. Derudover tilbyder vi forældrene samtaler efter behov fra forældre eller det pædagogiske personale. 

Vi kan som dagtilbud ikke stå alene med barnets udvikling, og vi er derfor afhængig af et tæt samarbejde med forældrene. Vi har derfor som dagtilbud haft fokus på vores formidling af vores tiltag og læringsmål, for at gøre det muligt for forældrene at bakke op omkring deres barn og vores dagtilbud. 

I Rosenåen ser vi en stærk værdi i at møde hinanden med imødekommenhed, tid til at lytte og fortælle, glæde og smil, og at alle både børn og forældre bliver sagt godmorgen og farvel til. Vi mener, at hvis vi møder hinanden på en anerkendende og respektfuld måde og har en tanke om, at alle gør det de kan ud fra de forudsætninger, de har, så lykkes vi med at etablere et godt og trygt forældresamarbejde. 

Opstartsmøder 

I Rosenåen ser vi det særligt vigtigt at have et forældresamarbejde, der bygger på dialog, tillid og respekt over for hinanden. Når vi får skabt dialog, tillid og respekt, kan vi sammen skabe de bedste betingelser for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi ønsker at etablere denne dialog og tillid allerede inden barnet bliver tilknyttet dagtilbuddet, ved at tilbyde en samtale med forældrene, hvor der er tid til at have en dialog omkring deres barn i rolige omgivelser, således at vi får dannet en tidlig relation til hinanden. 

 

I Rosenåen har det betydning for barnet, at vi allerede i opstartsfasen får et tillidsfuldt samarbejde med forældrene. I de tilfælde, hvor vi tænker, at der er behov for at lave en tidlig indsats for barnet, har vi formået at oparbejde et samarbejde, hvor forældrene ser, at vores ønske er at gøre det bedste for deres barn og dets udviklingsmuligheder. Vi ønsker ikke, at forældrene skal gå med en fornemmelse af, at de ikke er gode nok forældre. Vi ønsker at udvikle på de potentialer barnet har, og her har nogle børn brug for, vi gør noget ekstra.  

Traditioner 

To gange årligt inviterer vi til forældrearrangementer. Det er til december, hvor der er er Lucia-opvisning og julehygge, og til sommer, hvor vi afholder en sommerfest med forskellige aktiviteter. Derudover inviterer vi forældre med på ture ud af huset. Forældre er altid velkomne til at være en del af vores hverdag, fx ved at komme og læse en bog, bage med børnene, eller bare blive lidt længere når de afleverer og henter. Dette sker i det omfang deres børn kan navigere i deres tilstedeværelse.

Hvem skal du kontakte om hvad ? 

Har du spørgsmål, undren, opmærksomheder omkring dit barns trivsel og udvikling, dagligdagen på stuen mm., tal da først med stuens personale.

Har du forsat behov for drøftelse, omkring dit barns trivsel og udvikling, tal dernæst med den daglige pædagogiske leder. I samråd med den pædagogiske leder afklares det, om det vil være hensigtsmæssigt at inddrage dagtilbudslederen.

Spørgsmål og tanker omkring dagtilbuddets drift eller forslag til justeringer ift. dagtilbuddet generelt kan drøftes med den pædagogiske leder eller forældrebestyrelsen, som dernæst vil inddrage dagtilbudslederen.