Rosenåens børnesyn

Rosenåen skal først og fremmest være et rart sted at være, et sted hvor alle børn og forældre føler sig velkomne, trygge og trives. Alle børn i Rosenåen har ret til at være i udvikling, forandring og inkluderet i fællesskabet. Barndommen har værdighed i sig selv, og det vi arbejder med på kort sigt, påvirker barnet på lang sigt. Vi tænker, at børn altid gør det bedste de kan ud fra deres potentiale.

I praksis betyder det, at vi lægger stor vægt på gode relationer, da trivsel, udvikling, læring, samarbejde og dannelse sker i gennem relationer. Vi har fokus på det enkelte barn i fællesskabet og rammerne rundt om barnet. Vi tænker barnets måde at være på i verden som en del af en helhed. Vi forsøger at gribe børnene og hinanden i at gøre det, der virker, det som giver venskaber, udvikling og glæde i gennem positiv rammesætning af de voksne.