Et fokusområde i hverdagen

I Rosenåen har vi meget stor fokus på børns deltagelse i fællesskaber.

Det gør vi bl.a. gennem de kreative aktiviteter, da dette giver en let adgang til et fællesskab.

Det kreative arbejde kan også være en god anledning til at arbejde med sprogforståelse og give et mere nuanceret ordforråd.